simple html website design software download

VÄKTARE

Stationär och ronderande bevakning
samt kollektivtrafik!

Vi levererar traditionella väktartjänster i hela södra Sverige. Vi kan även erbjuda bevakning på distans via vår kameracentral, som är en mycket kostnadseffektiv lösning.

Vi har även specialistkompetens inom brottsbekämpning av klotter och kopparstölder i komplexa miljöer såsom spårområden.

ORDNINGSVAKTER

Ordningshållning inom kollektivtrafiken samt större evenemang!

Många av våra medarbetare är förordnade ordningsvakter, och vi har stor erfarenhet av såväl ordningshållning inom kollektivtrafiken, såsom inom större evenemang.

TRYGGHETSVÄRDAR

Trygghetsvärdar inom kollektivtrafiken!

Vi levererar sedan ett antal år ett stort antal trygghetsvärdar inom kollektivtrafiken i södra Sverige.
Värdarna skapar en trygghet såväl för resenärer som ombordpersonal.

UAS ( Unmanned Arial System )

Överlägsen överblick!

KGS Protection Group AB innehar tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva kommersiell flygning med UAS. Denna används främst vid avsyning av banan vid obehöriga i spårområden, men har ett brett användningsområde där endast fantasin sätter kränser.

KAMERACENTRAL

Stationär och ronderande bevakning
på distans!

Tekniken tar över mer och mer i vårt samhälle, och det är inte längre självklart att personal på plats är den mest effektiva lösningen. Via vår egen kameracentral kan vi sköta bevakningen av ditt företag dygnet runt, året runt, och skicka adekvata resurser då behov uppstår.

SÄKERHETSJOUR

Trygghet för trafikoperatörerna!

Vi tar säkerhetstjänster ett steg längre. Med vår nära relation till spårbunden trafik, har vi utvecklat vårt tjänsteutbud till att bl.a. omfatta säkerhetsjour vid olyck0r och stoppkörning,

Vi genomför utandningsprov och har även utbildade SOS-Ledare och Tillsyningsmän för uppdrag inom järnvägssektorn.

UTBILDNING

Vi utbildar inom trafiksäkerhet!

Vi har behöriga och av Trafikverket certifierade lärare att utbilda inom järnvägssäkerhet.

Utbildning av personal sker inom BASVISTA ( Vistas i spår ), BASÄSKYDD ( SOS-Ledare ) samt BASÄTSM ( Tillsyningsman ). Åven årliga repetionsutbildningar.

Civil butikskontroll

Stoppa svinnet i din butik!

Vi har lång och bred erfarenhet av butikskontrolluppdrag och hemgångskontroller av personal. 

Svinnet inom handeln ökar årligen, gör vad du kan för att stoppa det, kontakta oss!